СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯСъюзът на слепите в България
е сдружение с нестопанска цел
за осъществяване на
общественополезна дейност

вход

Фейсбук група на съюзните членове на РО Пловдив