СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯСъюзът на слепите в България
е сдружение с нестопанска цел
за осъществяване на
общественополезна дейност

вход

Дебат между Васил Долапчиев и Михайл Кърлин по повод Националното представителство на организации на хора с увреждания


запис на Среща състояла се на 15.01.2016 г. при дружество на инвалидите в град Пловдив между организации на хора с увреждания във връзка с картите за гратски транспорт, картите за паркиране и още наболели проблеми


Хората с увреждания искат преговори с Калфин за промените в социалните закони. Национално представителните организации на хората с увреждания категорично се обявяват срещу налагащата се практика да бъдат изолирани от процеса на бъдещи промени в секторните политики за хората с увреждания. С протестна декларация те настояват за възстановяване на диалога с Министерството на труда и социалната политика. Според тях правителството трябва да спре спекулациите в публичното пространство, че инвалидите в България са необичайно много.