По случай 100-годишнината от основаването на съюза на слепите в България и в рамките на честванията на този знаков юбилей, редакцията на списание „Зари“ обявява литературен конкурс за написване на кратко стихотворно, или прозаично произведение на тема:

„Да променим света, За да бъде за всички!“

Условието за участие е, авторите да са с нарушено зрение и творбите да не превишават обема от две стандартни машинописни страници, а също и да не са публикувани преди това.

Срокът за изпращане на материалите е до 31 май 2021 г.

Творбите си можете да изпращате в електронен вид на e-mail: zari.ssb@gmail.com

Или на хартиен носител по пощата на адрес:
София 1309, ул. "Найчо Цанов" № 172, до редакцията на сп. „Зари“

На всички участници пожелаваме успех!

Обяви