График за провеждане на общите отчетни събрания на ТСО към РСО - Пловдив за 2014 г.

№.   ТСО   Дата   Ден   Час   Място
1.   Белозем   18.03.2014 г.   вторник   9,00   Клуб на пенсионера
2.   Раковски   19.03.2014 г.   Сряда   9,00   Читалище - кв."Ген.Николаево"
3.   Стамболийски   27.03.2014 г.   четвъртък   9,00   кафе-аператив "Зюмбюла"
4.   Панагюрище   10.04.2014 г.   четвъртък   9,00   Клуб на пенсионера
5.   Пещера   15.04.2014 г.   вторник   9,00   Клуб на инвалида
6.   Асеновград   22.04.2014 г.   вторник   9,00   Старият градски съвет
7.   Велинград   23.04.2014 г.   сряда   9,00   Зала на Общината
8.   Карлово   25.04.2014 г.   петък   9,00   Синдикален дом
9.   Пазарджик   29.04.2014 г.   вторник   9,00   Община - пленарна зала
10.   Хисар   30.04.2014 г.   сряда   9,00   Клуб на пенсионера
11.   Марица   13.05.2014 г.   вторник   9,00   Дом на културата, ул. "Ландос" № 24
12.   Пулпудева   14.05.2014 г.   сряда   9,00   Дом на културата, ул. "Ландос" № 24
         
         
         
          Председател РСО - Пловдив:_________
          /Велик Атанасов/

Обяви