График за провеждане на общите отчетно-изборни събрания на ТСО към РСО - Пловдив за 2015 г.

№.   ТСО   Дата   Ден   Час   Място
1.   Пазарджик   06.04.2015 г.   понеделник   9,00   Община - пленарна зала
2.   Стамболийски   15.04.2015 г.   Сряда   9,00   кафе-аператив "Зюмбюла"
3.   Асеновград   28.04.2015 г.   вторник   9,00   Старият градски съвет
4.   Велинград   29.04.2015 г.   сряда   9,00   Зала на Общината
5.   Пулпудева   30.04.2015 г.   четвъртък   9,00   Дом на културата, ул. "Ландос" № 24
6.   Панагюрище   14.05.2015 г.   четвъртък   9,00   Клуб на пенсионера
7.   Белозем и Раковски   25.05.2015 г.   понеделник   9,00   Читалище – кв."Ген.Николаево" – гр.Раковски
8.   Марица и Хисар   26.05.2015 г.   вторник   9,00   Дом на културата, ул. "Ландос" № 24
9.   Пещера   03.06.2015 г.   сряда   9,00   Клуб на инвалида
10.   Карлово   10.06.2015 г.   сряда   9,00   Синдикален дом
         
         
         
          Председател РСО - Пловдив:_________
          /Велик Атанасов/

Обяви