Г Р А Ф И К
за провеждането на годишните отчетни събрания на ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ към РСО Пловдив

Организация Дата и час Място
Панагюрище 3 октомври 2006 10:00 ч. Клюб на пенсионера
Раковски 4 октомври 2006 9:00 ч. Читалище - квартал "ГенНиколаево"
Пещера 5 октомври 2006 9:00 ч. Клуб на инвалида
Стамболийски 6 октомври 2006 9:00 ч. Ресторант "Славяни"
Белозем 10 октомври 2006 9:00 ч. Клуб на пенсионера
Пулпудева 11 октомври 2006 9:30 ч. Дом на културата ул. "Ландос" 24
Марица 12 октомври 2006 9:00 ч. Дом на културата ул. "Ландос" 24
Асеновград 13 октомври 2006 9:00 ч. СТарият градски съвет
Велинград 18 октомври 2006 9:00 ч. Залата на съвета
Пазарджик 25 октомври 2006 9:00 ч. Пленарнса зала на общината
Карлово 26 октомври 2006 9:00 ч. Синдикален дом
Хисар 31 октомври 2006 9:00 ч. Клюб на БСП

Обяви