П Р О Г Р А М А
на Регионална организация Пловдив
за отбелязване 100 годишния юбилей на ССБ

1. Да се направят публикации и интервюта в местни електронни и печатни медии на тема „История на ССБ и локално движение на слепите в региона, постижения и основни проблеми на хората със зрителни увреждания в национален аспект и на местно ниво.

Срок: цялата 2021 г.
Отг. Председатели на ТО и РУС


2. Съвместно с НЦРС Пловдив да се проведе изложба на изделия, изработени от хора със зрителни увреждания от организацията, посветена на 100 годишнината от основаването на ССБ и 55 годишнината от създаването на НЦРС с цел популяризиране възможностите на незрящите.

Срок: месец септември 2021 г.
Отг. Ръководството на РО Пловдив


3. По повод 24 май – Денят на славянската писменост и култура да се организират състезания за правилно четене и писане на брайл в две групи съюзни членове и деца с нарушено.

Срок: месец май 2021 г.
Отг.РУС


4. Да се проведат състезания „Териториални войни“ и „Последният печели“ с въпроси за създаването и историята на ССБ, в които да участват отбори от ТО на РО Пловдив.

Срок: месец юни-октомври 2021 г.
Отг.Председатели на РО и ТО


5. Във връзка с Международният ден на белия бастун да се организират и проведат мероприятия, свързани с ориентирането и мобилността на хората с нарушено зрение, отразени от местните медии.

Срок: октомври 2021г.
Отг.РУС

6. В РО Пловдив да се проведат вътрешни турнири по шах за мъже, спортна табла за мъже и жени, канадска борба за мъже и жени, спортен риболов и др.

Срок: до края на 2021 г.
Отг. РУС и спортни клубове към РО


7. Да се проведат турнир по спортна табла и шах с отбори от спортните клубове, членове на Федерацията „Спорт за хора със зрителни увреждания“.

Срок: месец септември или октомври 2021 г.
Отг. РУС и спортни клубове към РО


8. Да се организират и проведат екскурзии, туристически походи и излети до исторически места и забележителности.

Срок: цялата 2021 г.
Отг. РУС, УС на ТО и спортни клубове към РО


9. Да се организира концерт на състави, дуети и индивидуални изпълнители от РО Пловдив.

Срок: до края на 2021 г.
Отг. РУС и художествени ръководители


10. В уеб – страницата на Пловдивската Регионална организацията и фейсгрупата да се отразяват всички предстоящи и проведени мероприятия в РО Пловдив, посветени на 100 годишнината на ССБ.

Срок: цялата 2021 г.
Отг. Председателят на РО и РУС