График за провеждане на годишните отчетни събрания на ТСО към РСО Пловдив.

№.   ТСО   Дата   Ден   Час   Място
1.   Стамболийски   17.09.2009 г.   четвъртък   9.00   Кафе-аператив "Зюмбюла"
2.   Раковски   18.09.2009 г.   петък   9.00   Читалище - кв."Ген.Николаево"
3.   Пещера   29.09.2009 г.   Вторник   9.00   Клуб на инвалида
4.   Панагюрище   30.09.2009 г.   Сряда   9.00   Клуб на пенсионера
5.   Марица   13.10.2009 г.   Вторник   9.00   Дом на културата, ул. "Ландос" № 24
6.   Пулпудева   14.10.2009 г.   Сряда   9.00   Дом на културата, ул. "Ландос" № 24
7.   Велинград   16.10.2009 г.   Петък   9.00   Залата на Общината
8.   Белозем   21.10.2009 г.   Сряда   9.00   Клуб на пенсионера
9.   Карлово   22.10.2009 г.   Четвъртък   9.00   Синдикален дом
10.   Асеновград   30.10.2009 г.   Петък   9.00   Старият градски съвет
11.   Хисар   3.10.2009 г.   Вторник   9.00   клуб на БСП /срещу р-т "Орфей"/
12.   Пазарджик   27.11.2009 г.   Петък   9.00   Община - пленарна зала

Обяви