На 18.10.2016 г. /вторник/ от 10:30 ч. в съюзния Културен дом ще се състои среща с представители на дирекция „Социално подпомагане”, на която ще бъдат разяснени въпроси, интересуващи хората с увреждания - заплащането на интеграционни добавки за балнеолечение и социална интеграция, зимното отопление, личните асистенти, настаняването в социален дом на самотни и болни хора със зрителни увреждания и др.

Обяви