Започна предоставянето на документите за получаване на помощта за придружител съгл. чл.52 от ППЗИХУ. Приканват се правоимащите да ги получат и попълнят в най-кратък срок – до 15 май т.г. за да бъдат навреме обобщени и изпратени в съюзната централа в София.

Обяви