График за провеждане на общите отчетни събрания на ТСО към РСО - Пловдив за 2013 г.

№.   ТСО   Дата   Ден   Час   Място
1.   Панагюрище   04.04.2013 г.   четвъртък   9,00   Клуб на пенсионера
2.   Стамболийски   10.04.2013 г.   Сряда   9,00   кафе-аператив "Зюмбюла"
3.   Асеновград   16.04.2013 г.   Вторник   9,00   Старият градски съвет
4.   Пещера   18.04.2013 г.   четвъртък   9,00   Клуб на инвалида
5.   Хисар   23.04.2013 г.   вторник   9,00   Клуб на пенсионера
6.   Велинград   25.04.2013 г.   четвъртък   9,00   Клуб на инвалида
7.   Белозем   30.04.2013 г.   вторник   9,00   Клуб на пенсионера
8.   Пулпудева   08.05.2013 г.   сряда   9,00   Дом на културата, ул. "Ландос" № 24
9.   Раковски   09.05.2013 г.   четвъртък   9,00   Читалище - кв."Ген.Николаево"
10.   Пазарджик   10.05.2013 г.   петък   9,00   Община - пленарна зала
11.   Марица   14.05.2013 г.   вторник   9,00   Дом на културата, ул. "Ландос" № 24
12.   Карлово   15.05.2013 г.   сряда   9,00   Синдикален дом
         
         
         
          Председател РСО - Пловдив:_________
          /Велик Атанасов/

Обяви