Г Р А Ф И К
за провеждане на годишните отчетни събрания на ТСО към РСО - Пловдив за 2017 г.

№.   ТСО   Дата   Ден   Час   Място
1.   Стамболийски   19.04.2017 г.   сряда   9,00   кафе-аператив "Зюмбюла"
2.   Панагюрище   20.04.2017 г.   четвъртък   9,00   кафе „Романс“, ул. „Нестор Ружеков“47
3.   Пазарджик   24.04.2017 г.   понеделник   9,00   Община - пленарна зала
4.   Велинград   25.04.2017 г.   вторник   9,00   Зала на Общината
5.   Асеновград   27.04.2017 г.   четвъртък   9,00   Старият градски съвет
6.   Пулпудева   03.05.2017 г.   сряда   9,00   Дом на културата, ул. "Ландос" № 24
7.   Марица   04.05.2017 г.   Четвъртък   9,00   Дом на културата, ул. "Ландос" № 24
8.   Пещера   16.05.2017 г.   вторник   9,00   Клуб на инвалида
9.   Раковски   18.05.2017 г.   Четвъртък   9,00   Читалище – кв."Ген.Николаево" – гр.Раковски
10.   Карлово   14.06.2017 г.   сряда   9,00   Синдикален дом
         
         
         
          Председател РСО - Пловдив:_________
          /Велик Атанасов/

Обяви