г р а ф и к
за провеждане на годишните отчетни събрания на ТСО към РСО - Пловдив за 2007 г.

ТСО

дата

ден

час

място

1

Панагюрище

20.09.2007 г.

четвъртък

9.00

Клуб на пенсионера

2

Стамболийски

21.09.2007 г.

петък

9.00

Кафе-аператив "Зюмбюла"

3

Раковски

25.09.2007 г.

вторник

9.00

Читалище - кв."Ген.Николаево"

4

Пазарджик

26.09.2007 г.

сряда

9.00

Община - пленарна зала

5

Белозем

27.09.2007 г.

четвъртък

9.00

Клуб на пенсионера

6

Асеновград

02.10.2007 г.

вторник

9.00

Старият градски съвет

7

Пещера

05.10.2007 г.

петък

9.00

Клуб на инвалида

8

Пулпудева

10.10.2007 г.

сряда

9.00

Дом на културата, ул. "Ландос" № 24

9

Марица

11.10.2007 г.

четвъртък

9.00

Дом на културата, ул. "Ландос" № 24

10

Велинград

18.10.2007 г.

четвъртък

9.00

Залата на съвета

11

Карлово

26.10.2007 г.

петък

9.00

Синдикален дом

12

Хисар

30.10.2007 г.

вторник

9.00

клуб на БСП    /срещу р-т "Орфей"/

Обяви