От 23 започна изплащането на помощите за придружител съгласно член 52 от ППЗИХУ. То ще се извърши до м. октомври т.г. в териториалните организации на Съюза на слепите в България.

Обяви