Г Р А Ф И К
за провеждане на общи отчетни събрания на ТО към РО Пловдив за 2022

  1.      Пазарджик 4.05.2022 (сряда) 9:30, община - пленарна зала, Пазарджик.
  2.      Раковски 9.05.2022 (понеделник) 9:00, читалище кв. Ген.Николаево Раковски.
  3.      Пулпудева 18.05.2022 (сряда) 9:00, дом на културата ул. "Ланодос" 24, Пловдив.
  4.      Марица 19.05.2022 (четвъртък) 9:00, дом на културата ул. "Ланодос" 24, Пловдив.
  5.      Велинград 20.05.2022 (петък) 9:30, залата на общината, Велинград.
  6.      Стамболийски 27.05.2022 (петък) 9:00, клуб на организацията ул "Кирил и Методи" 24, Стамболийски.
  7.      Асеновград 31.05.2022 (вторник) 9:00, Старият градски съвет, спортна зала, Асеновград.
  8.      Панагюрище 1.06.2022 (сряда) 9:00, клуб на пенсионера ул "Делчо Наплатанов"1, Панагюрище.
  9.      Пещера 7.06.2022 (вторник) 9:00, клуб на пенсионера ул "Луковица", Пещера.
  10.      Карлово 30.06.2022 (четвъртък) 9:00, синдикален дом, Карлово.