Г Р А Ф И К
за провеждане на годишните отчетни събрания на ТСО към РСО - Пловдив за 2016 г.

№.   ТСО   Дата   Ден   Час   Място
1.   Стамболийски   19.04.2016 г.   вторник   9,00   кафе-аператив "Зюмбюла"
2.   Панагюрище   21.04.2016 г.   четвъртък   9,00   снек – бар „Класик“
3.   Велинград   25.04.2016 г.   понеделник   9,30   Зала на Общината
4.   Пулпудева   27.04.2016 г.   сряда   9,00   Дом на културата, ул. "Ландос" № 24
5.   Пазарджик   03.05.2016 г.   Вторник   9,00   Община - пленарна зала
6.   Асеновград   05.05.2016 г.   четвъртък   9,00   Старият градски съвет
7.   Марица   19.05.2016 г.   Четвъртък   9,00   Дом на културата, ул. "Ландос" № 24
8.   Раковски   07.06.2016 г.   вторник   9,00   Читалище – кв."Ген.Николаево" – гр.Раковски
9.   Карлово   09.06.2016 г.   Четвъртък   9,00   Синдикален дом
10.   Пещера   14.06.2016 г.   вторник   9,00   Клуб на инвалида /td>
         
         
         
          Председател РСО - Пловдив:_________
          /Велик Атанасов/

Обяви