Литературен клуб "Следа" при РСО Пловдив организира конкурс за написване на стихотворение или разказ на свободна тема по случай 60 години от учредяването на организация на слепите в града, 50 години от откриването на ПП "Успех" и 40 години от дейността на Националния център за рехабилитация. Творбите трябва да не са публикувани. За поезия да не са повече от 28 стиха, а за разказ - не повече от 10 стандартни машинописни страници. Конкурсните материали в 3 екземпляра да се изпращат на адрес: ССБ Районна организация Пловдив, 4006 пощ. кутия 21 бул."Цариградско шосе" № 112 - за литературния конкурс.

      Авторите да подписват творбите си с псевдоним, а в запечатан малък плик да съобщават трите си имена, точния адрес и телефонен номер за комуникация. Краен срок за изпращане на материалите - 15. октомври 2006 г.

      Творбите ще бъдат оценявани от компетентно жури. Ще се присъдят първа, втора и трета награда поотделно за стихотворение и разказ. Резултатите ще бъдат обявени на 13.ноември 2006 г. - Международният ден на слепите. Отличените творби ще бъдат публикувани в поредния седми сборник на клуб "Следа".

Обяви