ІІ. От 17. до 31. юли 2006 г. в Балабановата къща в Старинен Пловдив ще се проведат традиционните дни на творчеството на хора с увредено зрение, организирани от Регионалната организация на слепите гр. Пловдив. Ще се представи изложба на различни изделия - ръчно плетиво, макраме, текстилни пана, картини и книги от зрително затруднени автори, която ще се съпътства от музикални и литературни изяви. Изделията и творбите ще бъдат с обявена цена и могат да бъдат закупувани. Точният час на откриването, както и датите на културните прояви ще бъдат обявени в подготвяния афиш и чрез средствата за масова информация.

      Ще се радваме на участие и на наши съсъдбеници от цялата страна.

      Каним гражданите и гостите на град Пловдив. Вход - свободен.

Обяви